Căutați termenul după prima literă: A

Abarognozia - definitie

Abarognozia - definiție

Abarognozie [din greaca a = absență, baros = greutate, gnōsis = cunoaștere] - o afecțiune neurologică caracterizată prin pierderea capacității de estimare a greutății obiectelor ținute în mîină, sau de diferențiere a obiectelor de diferite greutăți. Când simțurile primare sunt intacte, este cauzată de o leziune a lobului parietal contralateral.

Abarognosis - definition

Abarognosis [a = priv., baros = weight, gnōsis = knowledge] - loss of ability to appreciate the weight of objects held in the hand, or to differentiate objects of different weights. When the primary senses are intact, abarognosis is caused by a lesion of the contralateral parietal lobe.

Acidul dezoxiribonucleic - definitie

Acidul dezoxiribonucleic | ADN, DNA - definiție

Acidul dezoxiribonucleic - baza moleculară a eredității, prezent în cromozomi; este cea mai mare moleculă biologic activă cunoscută în prezent și este responsabilă pentru replicarea substanțelor vitale, proteinelor și acidului nucleic; constă din două lanțuri lungi de zaharide dispuse alternativ (cu baza atașată) și grupări fosfat răsucite sub forma unui dublu helix.

ADN helix | helix Watson-Crick - un medel tridimensional al moleculei de ADN; constă dintr-un dublu helix asemănător unei scări care a fost răsucită sub forma unei spirale; laturile acestei structuri sînt formate din unități dezoxiriboză-fosfat care sînt unite prin inele alcătuite din perechi de baze (adenina și tiamina sau citozina și guanina) unite prin legături de hidrogen.

ADN recombinat - ADN biologic care a fost sintetizat în vitro prin unirea segmentelor de ADN aparținînd unor specii diferite.

ADN Z - o formă de ADN care este răsucit în direcție opusă față de ADN-ul spiralat obișnuit; în timp ce funcția sa detaliată nu este pe deplin cunoscută, ADN Z poate juca un rol în controlul expresiei genelor.

© Dicționar medical ilustrat Harper Collins

Deoxyribonucleic acid | DNA - definition

Deoxyribonucleic acid - the type of nucleic acid containing deoxyribose as the sugar component and found principally in the nuclei (chromatin, chromosomes) and mitochondria of animal and plant cells, usually loosely bound to protein (hence the term deoxyribonucleoprotein); considered to be the autoreproducing component of chromosomes and of many viruses, and the repository of hereditary characteristics. Its linear macromolecular chain consists of deoxyribose molecules esterified with phosphate groups between the 3c- and 5c-hydroxyl groups; linked to this structure are the purines adenine (A) and guanine (G) and the pyrimidines cytosine (C) and thymine (T). DNA may be open-ended or circular, single- or double-stranded, and many forms are known, the most commonly described of which is double-stranded, wherein the pyrimidines and purines cross-link through hydrogen bonding in the schema A-T and C-G, bringing two antiparallel strands into a double helix. Chromosomes are composed of double-stranded DNA; mitochondrial DNA is circular.

Watson-Crick helix - the helical structure assumed by two strands of deoxyribonucleic acid, held together throughout their length by hydrogen bonds between bases on opposite strands, referred to as Watson-Crick base pairing.

© Stedman's Concise Medical Dictionary

Anxietate - definitie

Anxietate - definiție

Anxietate - status caracterizat prin teamă (aprehensiune), neliniște și frică exagerată însoțită de obicei de simptomalogie somatică: tensiune, tahicardie, dispnee.

a. de castrare - teama de a pierde organele genitale sau funcția sexuală, ca rezultat al unor obsesii sau înclinații sexuale agresive, denumit și complex de castrare.

a. de separare - sentiment de pericol, teamă și întristare față de despărțirea de o persoană apropiată.

Anxiety - definition

Anxiety - fear or apprehension or dread of impending danger and accompanied by restlessness, tension, tachycardia, and dyspnea unattached to a clearly identifiable stimulus.

a. attack - an acute episode of anxiety.

castration a. (castration complex) - 1. a child's fear of injury to the genitals by the parent of the same sex as punishment for unconscious guilt over oedipal feelings; 2. fantasied loss of the penis by a female or fear of its actual loss by a male; 3. unconscious fear of injury from those in authority.

free-floating a. - in psychoanalysis, a pervasive unrealistic expectation unattached to a clearly formulated concept or object of fear; observed particularly in a. neurosis and may be seen in some cases of latent schizophrenia.

noetic a. - in existential psychotherapy, a. caused by confusion or loss of meaning in life.

separation a. - a child’s apprehension or fear associated with removal from or loss of a parent or significant other.

situation a. - a. related to current life problems.