Căutați termenul după prima literă: A

Abarognozia - definitie

Abarognozia - definiție

Abarognozie [din greaca a = absență, baros = greutate, gnōsis = cunoaștere] - o afecțiune neurologică caracterizată prin pierderea capacității de estimare a greutății obiectelor ținute în mîină, sau de diferențiere a obiectelor de diferite greutăți. Când simțurile primare sunt intacte, este cauzată de o leziune a lobului parietal contralateral.

Abarognosis - definition

Abarognosis [a = priv., baros = weight, gnōsis = knowledge] - loss of ability to appreciate the weight of objects held in the hand, or to differentiate objects of different weights. When the primary senses are intact, abarognosis is caused by a lesion of the contralateral parietal lobe.