Căutați termenul după prima literă: E

Ereditate - definitie

Ereditate - definiție

Ereditate - 1. transmiterea genetică a unei trăsături specifice de la părinte la descendenți. 2. Totalitatea trăsăturilor fizice și mentale și potențialitățile astfel transmise la urmași.

Ereditate autozomală - transmiterea unei trăsături printr-o genă situată pe un cromozom.

Ereditate holandrică - transmiterea unui caracter determinat de o genă a cromozomului Y; procesul este prezent doar la bărbați.

Ereditate hologinică - transmiterea unui caracter de la mamă la fiică, nu și la fii; procesul este prezent doar la femei.

Ereditate în mozaic - ereditate caracterizată de predominanța unei influențe paterne într-un grup de celule și predominanța maternă la altul.

Ereditate sex-linkată - transmiterea unei trăsături printr-o genă situată pe un cromozom sexual.

Heredity - definition

Heredity - the transmission of characters from parent to offspring by information encoded in the parental germ cells.

Eucariot - definitie

Eucariot - definiție

Eucariot [cario- = nucleu] - un organism ale cărui celule prezintă membrane nucleare, organite celulare legate prin membrane și ribozomi și care se multiplică prin mitoză; de ex., protozoarele, ciupercile, plantele și animalele.

© Dicționar medical ilustrat Harper Collins

Eukaryote - definition

Eukaryote [karyon = kernel, nut] - 1. a cell containing a membrane-bound nucleus with chromosomes of DNA, RNA, and proteins, with cell division involving a form of mitosis in which mitotic spindles (or some microtubule arrangement) are involved; mitochondria are present, and, in photosynthetic species, plastids are found. Possession of a eukaryote type of cell characterizes the four kingdoms above the Monera or prokaryote level of complexity: Protoctista, Fungi, Plantae, and Animalia, combined into the superkingdom Eukaryotae. 2. common name for members of the Eukaryotae.

© Stedman's Concise Medical Dictionary