Căutați termenul după prima literă: E

Ereditate - definitie

Ereditate - definiție

Ereditate - 1. transmiterea genetică a unei trăsături specifice de la părinte la descendenți. 2. Totalitatea trăsăturilor fizice și mentale și potențialitățile astfel transmise la urmași.

Ereditate autozomală - transmiterea unei trăsături printr-o genă situată pe un cromozom.

Ereditate holandrică - transmiterea unui caracter determinat de o genă a cromozomului Y; procesul este prezent doar la bărbați.

Ereditate hologinică - transmiterea unui caracter de la mamă la fiică, nu și la fii; procesul este prezent doar la femei.

Ereditate în mozaic - ereditate caracterizată de predominanța unei influențe paterne într-un grup de celule și predominanța maternă la altul.

Ereditate sex-linkată - transmiterea unei trăsături printr-o genă situată pe un cromozom sexual.

Heredity - definition

Heredity - the transmission of characters from parent to offspring by information encoded in the parental germ cells.