Căutați termenul după prima literă: N

Neurilema - definitie

Neurilemă - definiție

Neurilemă - membrană citoplasmatică subțire a celulei Schwann care înconjoară axonul unei fibre nervoase nemielinizate precum și straturile mielinice ale unei fibre nervoase mielinizate. Numită și teaca Schwann.

Neurilemma - definition

Neurilemma - a cell that enfolds one or more axons of the peripheral nervous system; in myelinated fibers its plasma membrane forms the lamellae of myelin. Syn: sheath of Schwann, neurolemma.

Nucleotid - definitie

Nucleotid - definiție

Nucleotid - una din componentele rezultate în urma hidrolizării acidului nucleic, formată dintr-o bază purinică sau pirimidinică, un zahăr (riboză sau dezoxiriboză) și un grup fosfat. Numit și mononucleotid.

© Dicționar medical ilustrat Harper Collins

Nucleotide - definition

Nucleotide - a combination of a (nucleic acid) purine or pyrimidine, one sugar (usually ribose or deoxyribose), and a phosphoric group. Syn: mononucleotide.

© Stedman's Concise Medical Dictionary

Nucleozid - definitie

Nucleozid - definiție

Nucleozid - bază purinică sau pirimidinică atașată unui zahăr (pentoza, riboza sau dezoxiriboza).

© Dicționar medical ilustrat Harper Collins

Nucleoside - definition

Nucleoside - a compound of a sugar (usually ribose or deoxyribose) with a purine or pyrimidine base.

© Stedman's Concise Medical Dictionary