Căutați termenul după prima literă: N

Nucleotid - definitie

Nucleotid - definiție

Nucleotid - una din componentele rezultate în urma hidrolizării acidului nucleic, formată dintr-o bază purinică sau pirimidinică, un zahăr (riboză sau dezoxiriboză) și un grup fosfat. Numit și mononucleotid.

© Dicționar medical ilustrat Harper Collins

Nucleotide - definition

Nucleotide - a combination of a (nucleic acid) purine or pyrimidine, one sugar (usually ribose or deoxyribose), and a phosphoric group. Syn: mononucleotide.

© Stedman's Concise Medical Dictionary