Căutați termenul după prima literă: N

Nucleozid - definitie

Nucleozid - definiție

Nucleozid - bază purinică sau pirimidinică atașată unui zahăr (pentoza, riboza sau dezoxiriboza).

© Dicționar medical ilustrat Harper Collins

Nucleoside - definition

Nucleoside - a compound of a sugar (usually ribose or deoxyribose) with a purine or pyrimidine base.

© Stedman's Concise Medical Dictionary