Dicționarul principalelor sindroame

Sindrom

Sindrom - definiție

Sindrom - combinaţie de semne şi simptome care alcătuiesc un tablou patologic caracteristic, dar care apare în multe boli.

Syndrome - definition

Syndrome - the combination of signs and symptoms associated with any morbid process, which together constitute the picture of the disease.

Sindromul Adams-Stokes

Sindromul Adams-Stokes - definiție

Sindromul Adams-Stokes - sindrom caracterizat prin pierderea cunoştinţei şi prezenţa, uneori, a convulsiilor datorită unei asistole prelungite; apare de obicei în blocurile cardiace complete, ca urmare a unei contractilităţi insuficiente sau în cazul unui bloc cardiac suprapus unui ritm sinusal; uneori poate apare respiraţie de tip Cheyne-Stokes. Denumit şi sindrom Stokes-Adams sau Morgagni-Adams-Stokes.

Adams-Stokes syndrome - definition

Adams-Stokes syndrome - syndrome characterized by slow or absent pulse, vertigo, syncope, convultions, and sometimes Cheyne-Stokes respiration; usually as a result of advanced AV block or sick sinus syndrome. Syn. Adams-Stokes disease, Morgagni disease, Morgagni-Adams-Stokes s., Spens s., Stokes-Adams disease, Stokes-Adams s.

Sindromul adrenogenital

Sindromul adrenogenital - definiție

Sindromul adrenogenital - afecţiune metabolică determinată de hiperfuncţia cortexului suprarenal, asociată in mod frecvent cu virilizare prematură şi, la femei, cu pseudohermafroditism şi infantilism sexual; determinată de о deficienţă congenitală de secreţie a cortizolului şi о creştere compensatorie a acţiunii ACTH-ului, determinînd creşterea nivelului celorlalţi hormoni steroizi.

Adrenogenital syndrome - definition

Adrenogenital syndrome - generic designation for a group of disorders caused by adrenocortical hyperplasia or malignant tumors and characterized by masculinization of women, feminization of men, or precocious sexual development of children; representative of excessive or abnormal secretory patterns of adrenocortical steroids, especially those with androgenic or estrogenic effects.

Sindromul Albright

Sindromul Albright - definiție

Sindromul Albright - displazie fibroasă poliostotică ce afectează oasele, caracterizată prin excrescenţe osoase dense şi transformări chistice, implicînd cel mai adesea multiple zone ale scheletului osos; este insoţit de prezenţa unor pete pigmentare tegumentare şi precocitate sexuală (în special la femei).

Albright syndrome - definition

Albright syndrome - polyostotic fibrous dysplasia with irregular brown patches of cutaneus pigmentation and endocrine dysfunction, especially precocious puberty in girls. Syn. McCune-Albright s.

{}

Sindromul alcoolic fetal

Sindromul alcoolic fetal - definiție

Sindromul alcoolic fetal - retard mintal şi de creştere congenitale, defecte cardiace şi trăsături faciale imperfecte cauzate de consumul de alcool al mamei în timpul perioadei iniţiale a sarcinii.

Fetal alcohol syndrome - definition

Fetal alcohol syndrome - a pattern of malformation with growth deficiency, craniofacial anomalies, and functional deficits including mental retardation found among offspring of mothers who abuse alcohol.

Sindromul Alport

Sindromul Alport - definiție

Sindromul Alport - nefrita ereditară asociată cu surditate.

Alport syndrome - definition

Alport syndrome - a genetically heterogeneous disorder characterized by nephritis associated with microscopic hematuria and slow progression of renal failure, sensorineural hearing loss, and ocular abnormalities such as lenticonus and maculopathy.

Sindromul de abstinenta

Sindrom de abstinenţă - definiție

Sindrom de abstinenţă - Tulburări fiziologicc intense la întreruperea bruscă a administrării unui drog care, prin utilizare prelungită, a indus dependenţă fizică. Numit şi sindrom de sevraj.

Abstinence syndrome - definition

Abstinence syndrome - a constellation of physiologic changes undergone by persons who have become physically dependent on a drug or chemical due to prolonged use at elevated doses, but who are abruptly deprived of that substance. The abstinence s. varies with the drug to which dependence has developed. Generally the effects observed are in an opposite direction from those produced by the drug; the onset time and severity of the abstinence s. depend upon how rapidly the drug disappears from the body.